WWW.VREDESDUIFJE.NL
praktijk
Vredesduifje
bowen
contact
links

MEDICAL TAPING

De basis van het Medical Taping Concept is in de jaren zeventig in Azië gelegd, met name in Japan en Korea. Eind jaren negentig is het geïntroduceerd in Europa. Het gaat er vanuit dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar daarnaast ook bepalend zijn voor andere functies bijvoorbeeld de bloed en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Dus als spieren niet goed functioneren, kan dat allerlei klachten en aandoeningen geven. Naar aanleiding hiervan werd een elastische tape ontwikkeld die de spieren in hun functie kan ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Er is gebleken dat de tape voor allerlei doeleinden bruikbaar is. Voor alle spierklachten, zoals verstuikingen, instabiliteit en artrose of preventief. Of bij litteken verkleving en haematomen (bloeduitstortingen). C.O.P.D. en hooikoorts. Bekkenverwringing en nog veel meer.

Eigenschappen van de tape: deze wordt gemaakt van elastisch katoen met een antiallergische lijmlaag. Deze lijm is met een speciaal patroon aangebracht, zodat de tape ventileert. Hierdoor wordt de tape zeer goed verdragen, ook bij langdurige toepassing, zelden komen huidirritaties voor. De tape is tot 140% rekbaar,dit is de rekbaarheid van de huid, ook dikte en gewicht komen overeen met de huid. Door deze eigenschappen is het mogelijk, om met de tape als het ware een tweede huid te vormen.

Wat doet de tape:
1] Pijndempend.
2] Spierfunctie verbeteren door spanning te reguleren.
3] Ondersteuning gewichtsfunctie door
a) stimuleren van proprioceptie [prikkels overdracht via de huid naar de hersenen]
b) positie beïnvloeding van gewrichten
c) beïnvloeding van de bewegingsrichting
d) vergroting van de stabiliteit
4] Belemmeringen in bloedcirculatie en lymfe afvoer opheffen
5] Neuro-reflectoire beïnvloeding

Contra-indicaties:
Doordat de tape de circulatie aanzet, kan wellicht een bloedprop losschieten. Bij oedeem op basis van hartklachten of nierklachten mag de circulatie niet verder aangezet worden. Eveneens bij aanwezigheid van carcinomen of metastasen. 

contact >>